Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

Μετά τη βροχή

Γυρολόγος των σημείων.Κυνηγός δροσοσταλίδων. Δε θέλω να αλλάξω. Αυτή είναι η ισορροπία μου. Αυτή και η στίξη των στιγμών μου. Πάντα φυλώ στην τσέπη μια χούφτα θαυμαστικά.Για να μπορώ πάντα να βρίσκω το δρόμο να γυρίσω.Σε μένα.

Ένα μικρό οδοιπορικό μου μετά τη βροχή...